เช่าจอ led
Title Page
SET SS
SET S
SET M
SET L
SET XL
SET XXL
Par 64 1000 W [CP60/CP61/CP62] 30 โคม
Par LED 36 3W [RGB] 60 โคม
Dimmer pack 4kw x 8ch 6 ตัว
Strobe 3000W 4 ตัว
Controller DMX Pearl 2010 1 ตัว
Smoke Machine 3000W 1 ตัว
Smoke Machine 1500W 2 ตัว
Beam 230 30 ตัว
Moving 575 10 ตัว
Moving LED 16 ตัว
Follow Light 2 ตัว
SET : XXL
เหมาะสำหรับงานคอนเสริต์ขนาดกลาง - ขนาดใหญ่ รายการ TV งานเปิดตัวต่าง ๆ และงานเลี้ยงทั่วไป สามารถรองรับความกว้างของเวทีได้ 12 เมตรขึ้นไป
Title Page