PROJECTION MAPPING
WHY CHOOSE MS MEDIA ?

     บริการรับทำ Projection Mapping (3D Video Mapping) ฉายภาพจากโปรเจคเตอร์ไปยัง อาคาร รถ สินค้า หรือวัตถุที่ต้องการ ทำให้งานของคุณดูเหมือนมีชีวิต มีการเคลื่อนไหว เราบริการตั้งแต่ออกแบบ สร้างวัตถุในโปรแกรม 3 มิติ ให้มีขนาด มิติ กว้าง ยาว เท่ากับวัตถุจริง โดยทีมงานกราฟิกมืออาชีพ พร้อมทำเดโมขนาดเท่าของจริงให้กับลูกค้าก่อนทุกครั้ง เลือกกำลังวัตต์ของโปรเจ็คเตอร์ตามลักษณะงาน สร้างความแตกต่าง และสีสันให้กับงานของคุณ
ตัวอย่าง production mapping

MS Media ให้บริการ Mapping Cake เจ้าแรกในประเทศไทย