SOUND
wireless microphone shure
WIRELESS MICROPHONE SHURE
monitor speaker
MONITOR SPEAKER
electro voice
ELECTRO VOICE
digital mixer
DIGITAL MIXER
denon cd/mp3 player
DENON CD/MP3 PLAYER
band gear set
BAND GEAR SET

WHY CHOOSE MS MEDIA ?

     บริการให้เช่าระบบเครื่องเสียง สำหรับงานทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น งานแต่งงาน งานอีเวนท์เล็ก ๆ ไปจนถึงงานคอนเสิร์ต ควบคุมการทำงานและออกแบบระบบด้วย Sound Engineer เครื่องเสียงของเรามีคุณภาพระดับสากล ให้โชว์ของคุณอยู่ในความทรงจำของลูกค้าตลอดไป

จุดเด่นของเรา

  • เน้นคุณภาพของเสียงที่สมดุลกัน
  • ไร้ปัญหาเรื่องเสียงเพี้ยน เสียงมีการเจือปน ไมค์หอน
  • วางตำแหน่งจุดกระจายเสียงตามพื้นที่จริง ได้ยินทั่วถึง
  • ทีม Support Standby ได้ตลอดงาน